Tanıtım

Bu beyan, Modern Kölelik Yasası 2015’in 54(1) bölümü uyarınca yapılmıştır ve CPPGroup Plc’nin 31 Aralık 2022’de sona eren mali yıla ilişkin Modern Kölelikle Mücadele Politikasını göstermektedir.

Organizasyon Yapısı ve İşletme

CPPGroup Plc (“CPP veya “Grup”), yaklaşık 171 milyon £ cirosu ve dünya çapında yaklaşık 5.100 çalışanı ile küresel bir yardım ürünleri ve çözüm hizmetleri sağlayıcısıdır. İşletmemiz İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, Portekiz, Türkiye ve Hindistan’da faaliyet göstermektedir. CPP’nin işinin doğası gereği, Yönetim Kurulu ve Yönetimi, işletmede veya tedarik zincirinde modern kölelik riskinin düşük olduğunu görmektedir.

Modern Kölelikle Mücadele Politikasını

CPP’nin Grup içindeki tüm şirketler için geçerli olan Modern Kölelikle Mücadele Politikası, tüm iş anlaşmalarında, ilişkilerde, tedarik zincirinde etik ve dürüstlükle hareket etme ve modern köleliğin gerçekleşmemesini sağlamak için etkili sistemler ve kontroller uygulama konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır.

Durum Tespiti (Due Diligence) ve Tedarik Zincirleri

Modern Kölelikle de dahil olmak üzere işletmedeki risklerin belirlenmesine ve azaltılmasına yardımcı olmak ve Grup genelinde uygun davranışların sağlanmasını sağlamak için bir dizi politika mevcuttur. Bunlar:

  1. Grup Tedarikçi Yönetim Politikası,
  2. Grup İhbar Politikası,
  3. Grup Rüşvetle Mücadele Politikası,
  4. Modern Kölelikle Mücadele Politikası,
  5. Dolandırıcılık ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası,
  6. Grup Kültürü Politikası

Herhangi bir tedarikçiyle sözleşme yapılmadan önce durum tespiti (Due Diligence) çalışması gerçekleştirilir ve tedarikçilerin risk profilleri düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

İlgili olduğu durumlarda, bir risk değerlendirmesine dayalı olarak, tedarikçilerle yapılan sözleşmelere Modern Kölelikle Mücadele yükümlülükleri dahil edilir ve tedarikçilerimizin kendi tedarikçilerini de aynı yüksek standartlara tabi tutması beklenmektedir.

Eğitim

Kurumumuzun tedarik zincirlerinde modern kölelikten kaynaklanan risklere ilişkin eğitim, tüm yeni katılanlar için zorunludur ve iki yılda bir tekrarlanır. Gerekli olması durumunda daha derinlemesine eğitim sağlanmaktadır.
Modern Kölelikle Mücadele Politikasının tamamının bir kopyası, Grubun intranetinde çalışanlarımızın kullanımına açıktır.

Simon Pyper

CEO
CPPGroup Plc Yönetim Kurulu adına imzalanmıştır.
CPPGroup Plc Yönetim Kurulu tarafından 21 Mart 2023’te onaylan